Normativa de l’Estudi

A LA SALA:

 

Es prega silenci durant les classes i mentre s’espera per entrar a classe. Si us plau, apagueu el vostre telèfon mòbil.

Podeu fer servir el material de l’estudi amb respecte i netejant-lo en el cas de que creieu que és necessari després del vostre us.

Es recomana tenir el teu propi “Mat” (estora) per raons higièniques i energètiques. Podeu deixar-lo al centre si ho desitgeu.

MENSUALITATS:

 

Les mensualitats preferiblement s’abonaran a través de domiciliació bancaria. En cas de fer el pagament en efectiu serà durant la primera setmana de cada mes.

 

Per donar-se de baixa s’haurà d’avisar al centre abans del dia 25 del mes en curs. Un cop començat el mes no et podràs donar de baixa, ja que les teves places han estat guardades per tu.

 

En el cas de retornament d’un rebut domiciliari l’alumne s’haurà de fer càrrec del cost (8€) ocasionat.

 

Un cop ja ets alumne de Samsara no se’t donarà la possibilitat de pagar mig mes. Només es podrà calcular el preu en cas de que sigui un nou alumne i  es comenci a mitjans de mes.

 

NOVETATS

 

MATRÍCULA 25€ a partir del Setembre del 2018

(Per alumnes nous o per aquells alumnes que han deixat de venir un o més mesos i no han abonat la quota de manteniment).

 

AGOST TANCAT

Per mantenir les teves places al Setembre s’hauran d’abonar 5€ abans de finals de Juliol.

 

RECUPERACIONS:

S’efectuaran durant el mes en curs.

Important avisar amb 24h d’antelació per tenir dret a recuperar.

Les recuperacions seran a hores on hi hagi plaça.

Els dies festius no són recuperables a no ser que es proposes una altre classe opcional.

 

CESSAMENT DE LES CLASSES:

Si el NO venir és temporal, l’alumne podrà reservar la seva plaça, abonant 20€ per cada mes de baixa, per tal de conservar la seva plaça (màxim de 2 mesos). A excepció de l’Agost que en són 5€ per estar el centre tancat.

Anuncios