Logo de Samsara fons blanc

Accessibilitat

Elisabeth Marini Franco s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://samsarayogapilates.com/

SITUACIÓ DE COMPLIMIENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir alguns aspectes de contrast que no compleixin els mínims exigits, 3:1, pel que fa als colors adjacents del fons de la secció de la web en qüestió. (Requisit número 9.1.4.11 d’UNE-EN 301549:2022)

Podrien existir alguns elements no textuals no etiquetats correctament. (Requisit número 9.2.5.3 d’UNE-EN 301549:2022).

Hi podria haver alguns textos en un altre idioma no etiquetats correctament. (Requisit número 9.3.1.2 d’UNE-EN 301549:2022)

Podrien existir errors de codi puntuals dedició en alguna pàgina web. (Requisit número 9.4.1.1 d’UNE-EN 301549:2022)

Podrien existir logotips i imatges amb text alternatiu incorrecte, així com imatges sense descripció textual (Requisit número 9.1.1.1 d’UNE-EN 301549:2022)

Podrien existir enllaços la funció dels quals no estigui correctament identificada (Requisit número 9.2.4.4 d’UNE-EN 301549:2022)

Podria existir informació o relacions que no es poguessin determinar mitjançant programació o que no estiguessin disponibles al text (Requisit número 9.1.3.1 d’UNE-EN 301549:2022)

Podrien existir en el contingut implementat mitjançant llenguatges de marcatge elements sense etiquetes d’inici i/o finalització completes, elements amb atributs duplicats o sense identificador únic (Requisit número 9.4.1.1 d’UNE-EN 301549:2022)

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Tot i que s’ha procurat que la majoria sí que ho compleixin.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

Aquesta declaració va ser preparada el 17 dabril de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia entitat.

Última revisió de la declaració: 17 d’abril del 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) a través del formulari de contacte d’aquest lloc web disponible a l’adreça següent:

Contacte

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

També podeu presentar:

 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del formulari de contacte d’aquest lloc web disponible a l’adreça següent:

Contacte

CONTINGUT OPCIONAL

Aquest lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, de manera que es pugui visualitzar correctament en dispositius com ara tauletes electròniques i dispositius mòbils.

Així mateix, està dissenyat per poder canviar la mida del text mitjançant els menús definits segons el navegador utilitzat.

També es pot fer mitjançant les dreceres de teclat següents, prement les dues tecles alhora:

 • Ctrl + : augmentar-lo.
 • Ctrl – : disminuir-lo.
 • Ctrl 0 : restaurar la mida original.

De la mateixa manera, si un usuari no disposa de ratolí podrà moure’s pels diferents elements de la pàgina que visita a través del teclat, mitjançant la tecla de tabulació.